O nas

Fintredo to holistyczny ekosystem stworzony z myślą o dostarczeniu kompleksowego rozwiązania w zakresie digital lendingu na potrzeby firm z sektora fintech.

Silne zaplecze technologiczne grupy Raisead, innowacyjne oraz w pełni autorskie rozwiązania umożliwiły nam stworzenie platformy lendingowej obsługującej procesy pożyczkowe w sektorze poza bankowym. Elastyczność rozwiązania oraz jego pełna skalowalność umożliwiają wdrożenie w oparciu o szeroki wachlarz produktów na rynkach globalnych. W pełni kastomizowane rozwiązanie synchronizuje całościowo procesy z zakresu obsługi klienta pożyczkowego, z włączeniem w to oceny ryzyka oraz zdolności kredytowej, dosprzedaży a także monitoringu i windykacji należności. Stawiamy na automatyzację i efektywność procesów.

Nasi klienci

Wielkość rynku pożyczek poza bankowych online w Polsce szacowana jest na 2.5 mln konsumentów. Postępująca cyfryzacja oraz zwiększający się popyty na usługi finansowe, świadczone za pośrednictwem Internetu, pozwalają estymować miesięczny przyrost segmentu klientów pożyczkowych na poziomie 20 000.

Dynamika rozwoju oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na mikrofinansowanie stwarzają doskonałe warunki rozwoju firm z sektora poza bankowego. Naszą odpowiedzią na wzrastający popyt było utworzenie dwóch marek Credilo oraz Zylion w pełni wykorzystujących możliwości platformy technologicznej Fintredo.

Credilo to pierwsza marka utworzona w październiku 2016 świadcząca usługi w zakresie pożyczek krótkoterminowych. Produkt flagowy, który umożliwił nam doskonalenie platformy technologicznej i obsłużenie prawie 150 tysięcy klientów.

Zylion jest naszą najświeższą marką, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem na rynku pożyczkowym. Wypracowane w ciągu ostatnich 2 lat rozwiązania pozwoliły nam zaimplementować produkt w pełni wykorzystujący możliwości platformy Fintredo. W chwili obecnej możemy pochwalić się 100 tysiącami zadowolonych klientów.

Nasza technologia

01 Fintredo Scoring Engine

Własny silnik scoringowy, który odpytuje w czasie rzeczywistym kilkanaście wewnętrznych oraz zewnętrznych źródeł danych kredytowych. Dane przygotowane oraz agregowane z wykorzystaniem machine learning pozwalają na błyskawiczną ocenę zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskodawcy kanalizując go w zdefiniowane procesy jak wypłata pożyczki lub chwilowe wpisanie na blacklistę.

W 2018 roku obsłużyliśmy ponad 200 tyś. wniosków o pożyczki, gromadząc ponad 150 mln rekordów danych. Do wydania jednej decyzji kredytowej analizowane jest zatem średnio ok. 750 parametrów przypisane do konkretnego użytkownika.

02 Fintredo Antifraud

Autorski system antyfraudowy wykorzystywany zarówno przez branże finansową jak również przez nowoczesne systemy e-commerce pozwalający tworzyć profile zachowań fraudowych.

Rozdzielczość ekranu, sposób scrollowania, prędkość wpisywania danych, śledzenie kursora myszy, czy wykrywanie połączeń szyfrowanych, to tylko niektóre z przykładów dziesiątek parametrów które pozwalają na detekcję podejrzanych transakcji i niedopuszczenie do naruszenia zasad bezpiecznego korzystania z platformy.

03 Fintredo CRM

Obecnie w fazie developmentu, autorski system Customer Relationship Management pozwalający na kompleksową obsługę klienta począwszy od momentu złożenia wniosku, aż po wypłatę pożyczki i do sprzedaż z uwzględnienie systemu monitoringu spłacalności oraz windykacji należności.

Niewątpliwą zaletą platformy będą rozbudowane funkcjonalności z zakresu marketing automation pozwalające w pełni zautomatyzować procesy cross-sellingowe oraz up-sellingowe.

Dla inwestorów

Fintredo za pośrednictwem swojej platformy technologicznej oferuje krótkoterminowe pożyczki on-line.
Obecnie umacniamy naszą pozycję na rynku polskim. Tworzymy skalowalne narzędzia w zakresie identyfikacji  podejrzanych transakcji oraz zarządzania ryzykiem kredytowym, które wykorzystamy w przyszłości w trakcie planowanej ekspansji na rynki zagraniczne. Możemy pochwalić się udanymi emisjami obligacji do Funduszu Inwestycyjnego oraz inwestorów indywidualnych. Bierzemy udział w jednym z pierwszych na polskim rynku projektów sekurytyzacyjnych skierowanych do produktu z jednorazową spłatą.

Biznes cechuje się stałą dynamiką przychodów, w których dominują naliczane prowizje, odsetki oraz przychody z tytułu refinansowania pożyczek. Pozostałe przychody to przede wszystkim koszty zastępstwa procesowego i inne koszty naliczane w procesie egzekucji należności

Dominującą grupą wiekową są pożyczkobiorcy w wieku 33-40 lat a zatem  u szczytu swoich możliwości zawodowych i finansowych. W zakresie liczby pożyczek kobiety stanowią dominującą grupę z istotną przewagą nad mężczyznami. Natomiast w profilu wnioskujących klientów nie widać wyraźnej dysproporcji, świadczy to o zarówno lepszej ocenie wiarygodności wnioskujących kobiet oraz ich późniejszej lojalności.

Zapoznaj się z naszą prezentacją, aby poznać więcej szczegółów:

Kontakt

ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 51/612
04-026 Warszawa
Polska

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszą kadrą zarządzającą: